Paarden Coaching

Paardencoaching, wat is het eigenlijk?

 

Is dit geen zweverig gedoe, zoiets als met bomen knuffelen? Niet is minder waar! Om te begrijpen waarom paarden zo goed ingezet kunnen worden bij coaching en training van mensen, is het goed om iets van de eigenschappen van paarden te weten. Paarden zijn zeer sensitieve en opmerkzame prooidieren. Ze zijn voortdurend alert op wat er om hen heen gebeurt. Omdat een paard een prooidier is, zijn ze altijd op hun hoede. Ze reageren direct op ingehouden spanningen en verandering in emoties. Een paard is ook een kuddedier en kan alleen overleven als de kudde overleeft. Daarom zal een paard altijd andere paarden in de kudde helpen en beschermen als dat nodig is. Of jou, als je onderdeel van de kudde bent! En – misschien wel het allerbelangrijkste – paarden communiceren met lichaamstaal en zijn altijd in het nu.

 

Paarden spiegelen mensen en prikken dwars door een masker heen. Als jouw gevoel niet overeenkomt met je gedrag, zal het paard van je weglopen. Het voelt als een afwijzing maar het paard komt bij je terug als je gedrag (weer) in overeenstemming is met je gevoel.

 

Hoe werkt het kudde principe voor mensen?

 

Wanneer wij als mens tussen de paarden gaan staan, vormen wij een onderdeel van die kudde. Het paard zoekt instinctief naar zijn plek in deze kudde. Hij tast af of dit mens een een leider of een volger is. Het paard geeft ons direct non-verbaal feedback over onze positie, houding en laat ons zien wie we eigenlijk zijn.  Omdat een paard een vluchtdier is, leeft hij in een kudde. Door samen te werken met andere paarden heeft hij een betere kans om te overleven. Daarom is het belangrijk dat de kudde een goed team vormt. Paarden voelen aan wanneer een andere paard niet in balans is. Zowel emotioneel als fysiek. Ze zien dit aan de lichaamstaal. Het is in het belang van de kudde dat zo'n paard erop gewezen wordt dat hij niet in balans is. En omdat dieren open en eerlijk zijn in hun communicatie, draaien ze er niet omheen. Ze leggen meteen een vinger op de zere plek.

 

Het is die kwaliteit die we gebruiken bij Paardencoaching. Voor paarden is al gauw duidelijk wie wij zijn, wat we voelen en waar we nog iets te doen hebben. Is er sprake van onverwerkte emoties of zijn er verborgen angsten? En is datgene wat je laat zien ook veilig voor de kudde? Of laat je juist datgene zien wat de kudde nodig heeft? Omdat niet iedereen paarden taal spreekt, treed JE COACH op als de vertaler van wat het paard vertelt. Zij zorgt er ook voor dat je geen gevaar loopt in de momenten met het paard. Paardencoaching is van toepassing op diverse situaties. 

Waarom coachen met paarden en pony's?

Zowel kinderen al volwassenen hebben in deze tijd vaak last van piekeren, emoties, spanningen of stress?  Maar ook als je vaak tegen dezelfde problemen aanloopt, dan kan coaching met paarden en pony's heel verhelderend zijn. Paarden zijn eerlijk en hebben geen dubbele agenda. Ze leven in het hier en nu. De instinctieve wens van een paard is dat je jezelf bent. In je meest volledige en pure vorm. Ze maken ons bewust van onze onbewuste patronen die we (vaak achteraf) wel herkennen. 

 

Wat levert het op?

Paardencoaching geeft namelijk inzicht in onze persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, valkuilen en terugkerende probleemsituaties. Het is ook geschikt om persoonlijke thema's waar je steeds tegenaan loopt ( die je tegenhouden in je ontwikkeling) te onderzoeken.

 

Paardencoaching helpt bij heel veel zaken. de meest voorkomende zijn:

  • bij grenzen stellen

  • omgaan met emoties

  • bewust worden

  • je persoonlijke ontwikkeling

Paarden en pony Coaching Team

Bij paardencoaching verschilt de interactie tussen paard en mens zichtbaar bij elke deelnemer. Er ontstaat een communicatie en bij de toeschouwer het besef dat er op een onbewuste laag telkens een andere uitwisseling plaatsvindt. Patronen zijn daardoor snel waarneembaar. Dat levert zowel persoonlijk als collectief veel inzicht op.

Bij systemische paardencoaching kunnen groepen (teams, management, bestuur, samenwerkingspartners, maatschappen,  wijkteams) met een eigen vraagstuk zich als het ware door het paard laten scannen op de systeembehoeften: wat is er nodig voor het geheel? We stemmen met de vraagsteller het programma voor deze activiteit samen, zodat er aansluiting mogelijk is voor alle deelnemers.